Asset Publisher

null anna_marta_falco
Análisis de la Conflictividad Ética en los profesionales de Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos

Anna Marta Falcó

Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

 Análisis de la Conflictividad Ética en los profesionales de Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos Aquest treball es centra en els conflictes que sorgeixen als professionals d'infermeria de les Unitats de Cures Intensives (UCI), un entorn clínic especialment sensible amb els dilemes ètics. Valida un model teòric per al seu anàlisi, elabora un instrument per explorar els conflictes sorgits en aquest entorn i analitza la relació entre aquest fenomen i les variables sociodemogràfiques, professionals i de l'entorn clínic, amb l'objectiu de dissenyar estratègies per prevenir-lo i tractar-lo.home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards