Quaderns de la fundació

null 01. Libertad y salud

01. Libertad y salud

La llibertat i la salut són dos valors prioritaris del nostre temps. Mentre que la llibertat individual és el dret primordial de les persones, la salut és un dels bens bàsics de l'estat del benestar. Els autors d'aquest quadern analitzen, des de prespectives diferents la relació entre aquests dos valors. Hugo Tristram Engelhardt ho fa des de la prespectiva filosòfica, Stefano Rodotà, des de la jurídica i Marcelo Palacios, des de la sanitària.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards