Quaderns de la fundació

null 08. Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos

08. Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos

La contínua introducció de nous medicaments amb un cost cada vegada més gran, juntament amb una població que envelleix i consumeix més recursos sanitaris durant més temps, obliga a reflexionar sobre la millor manera de distribuir uns recursos limitats, reflexió que inclou els aspectes mèdics, econòmics, legislatius i ètics. En aquest quadern, fet en col·laboració amb Ediciones Doyma, les aportacions dels experts contribueixen a oferir diversos enfocaments que proporcionen al lector una visió multidisciplinar i amb suficients punts de reflexió per crear la seva pròpia opinió. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards