Quaderns de la fundació

null 15. Consentimiento informado y diversidad cultural

15. Consentimiento informado y diversidad cultural

El consentiment informat estableix el deure d'una bona comunicació entre el metge i el pacient, amb l'objectiu d'informar-lo de la seva situació i assessorar-lo en les decisions que ha de prendre. Si la comunicació ja té problemes en situacions habituals, més encara en els casos que no hi ha un idioma comú o en els que les mateixes paraules tenen significats diferents. L'objectiu d'aquest quadern és posar de manifest les particularitats del consentiment informat en contextos multiculturals, tot comptant amb les aportacions d'investigadors, docents i professionals de l'àmbit sanitari i social.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards