Quaderns de la fundació

null 16. Autonomía y dependencia en la vejez

L'autonomia de les persones grans que pateixen limitacions funcionals s'inscriu com una qüestió clau en societats que s'han adaptar a la longevitat. Les aportacions de Bernadette Puijalon, Josep Vila i Moisés Broggi ens ofereixen en aquesta publicació mirades diverses, sostingudes en l'antropologia, la pràctica psicològica i la vivència, respectivament. La seva lectura posa de manifest la varietat d'aspectes i perspectives que cal considerar en la reflexió sobre l'autonomia, a la vegada que estimula a la formulació de noves preguntes.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards