Quaderns de la fundació

null 18. Listas de espera: ¿lo podemos hacer mejor?

18. Listas de espera: ¿lo podemos hacer mejor?

Aquest quadern analitza un dels principals problemes de la sanitat pública, les llistes d'espera. Malgrat la universalitat teòrica de la protecció de la salut, no tots els pacients tenen les mateixes oportunitats. Conceptes com l'equitat, la justícia distributiva o la desigualtat entre pacients sorgeixen quan s'aprofundeix en aquest tema. El quadern exposa les principals disfuncions de les llistes d'espera i presenta millores per contrarestar-les. Compta amb la participació de Marisol Rodríguez, professora d'Economia de la Salut de la Universitat de Barcelona, Àngel Puyol, doctor en Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Juan del Llano, director de la Fundació Gaspar Casal.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards