Quaderns de la fundació

null 22. Consentimiento por representación

22. Consentimiento por representación

Tot i que actualment és obligatori el consentiment previ a qualsevol intervenció mèdica, encara planteja diversos dilemes. Aquests s'accentuen quan el malalt no té capacitat per decidir i cal recórrer al consentiment per representació. En aquest quadern s'analitza el consentiment per representació des de la perspectiva sanitària, amb Emilia Civeira, metgessa intensivista, i des de la jurídica, amb Jacobo Dopico, professor de Dret Penal. Es completa amb les contribucions d'altres professionals que aporten una àmplia visió de la qüestió. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards