Quaderns de la fundació

null 29. Casos prácticos de ética y salud pública

Aquest quadern presenta tres dilemes ètics reals als que poden enfrontar-se els professionals de la salut pública en la seva pràctica quotidiana: la gestió de la pandèmia gripal, els conflictes d'interessos i els aliments funcionals. Aquests tres casos pretenen proporcionar nous materials per a la docència i generar futures reflexions sobre la salut pública. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards