Quaderns de la fundació

null 32. Ética y salud pública en tiempos de crisis

32. Ética y salud pública en tiempos de crisis

Les conseqüències de la crisis sobre la salut depenen en gran part de les polítiques adoptades, que no només han de tenir en compte el sector sanitari sinó tots aquells sectors que condicionen i determinen la salut de les persones. Aquest quadern analitza els efectes de la crisis en les poblacions vulnerables i sobre la salut mental i quin paper han de tenir usuaris i professionals per utilitzar correctament els serveis sanitaris.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards