Quaderns de la fundació

null 36. Ética y altruismo (Ethics and altruism) pub

36. Ética y altruismo

Amb la col·laboració de Peter Singer

Posar rostre a les persones necessitades, que siguin properes, el sentiment que el que donem és just, tenir diversitat de procediments i estímuls adequats per donar...són algunes de les raons que ens impulsen a ser altruistes. Aquest quadern ens convida a posar en dubte la norma de l'interès personal per fomentar una cultura de la donació.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards