Quaderns de la fundació

null 40. Ethical aspects of research with children (pub)

40. Ethical aspects of research with children (Aspectes ètics de la investigació amb nens)

La Fundació va organitzar un seminari amb el Nuffield Council on Bioethics per presentar l'informe "Children and clinical research: ethical issues".  A la trobada,  investigadors anglesos i espanyols van contrastar experiències sobre les qüestions ètiques relatives a la implicació dels menors i les seves famílies al procés d'investigació. Aquest quadern inclou les ponències presentades. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards