Notícies

'Casos prácticos de ética y salud pública'

Aquest quadern analitza els conflictes d'interessos, la pandèmia de la grip i els aliments funcionals.

Diferents experts posen a l'abast de la docència casos pràctics als que s'enfronten els professionals de la salut pública.
 

Quadern

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards