Publicador de continguts

null Comunicación y disculpa después de un error médico
Priscila Giraldo

A l'equip encapçalat per Priscila Giraldo de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) pel treball: "Comunicación y disculpa después de un error médico".

Tot i que actualment nombrosos estudis estan evidenciant l'impacte dels errors mèdics en els pacients, encara és incipient la investigació entorn a la comunicació després de que aquests es produeixin. Múltiples factors com ara la reputació social, la vergonya o simplement la falta de suport institucional o social, inhibeixen a molts professionals a l'hora de comunicar que ha passat després de cometre un error. El present treball pretén investigar aquests aspectes, així com analitzar les estratègies seguides en d'altres països i elaborar a continuació un seguit de recomanacions ètiques i legals per a un adequat programa de comunicació i disculpa als centres sanitaris espanyols.

 

Aquest treball d'investigació ha estat publicat a Gaceta Sanitaria com a article breu:

 

Giraldo P, et al. Análisis de las barreras y oportunidades legales-éticas de la comunicación y disculpa de errores asistenciales en España. Gac Sanit. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.11.007

 

Podeu llegir-lo aquí

 

 

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards