Publicador de continguts

null Constructe d’un instrument per quantificar el compromís professional en infermeria (beca)
Loreto María García Moyano

 

A Loreto María García Moyano de la Universitat de Saragossa pel treball: "Constructo de un instrumento para cuantificar el compromiso professional en enfermería".

 

L'objectiu d'aquesta proposta és construir un instrument vàlid i fiable que quantifiqui el compromís dels professionals d'infermeria a Espanya. L'element essencial i definitori de la professió infermera és la cura (no en el sentit de sanar, sinó de cuidar). Però actualment aquesta només es concep en la seva dimensió tècnica i s'oblida la dimensió ètica, constituïda per elements com l'acompanyament, l'empatia o la confidencialitat. Quantificar el compromís o responsabilitat professional a infermeria serviria per veure quins factors ajuden a desenvolupar-lo, però també seria útil com a mesura preventiva de la síndrome burn out.  

 

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards