Publicador de continguts

null Demència i principi d'autonomia
Araceli Teixidó

A l'equip encapçalat per Araceli Teixidó de l'Hospital St. Jaume de Calella pel treball: Demència i principi d'autonomia. Anàlisi qualitativa del procés d'informació diagnòstica en pacients amb demència a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: s'ha d'incloure el malalt dement en el procés d'informació de la seva malaltia?

Aquest treball parteix de la percepció que té el personal mèdic sobre els malalts amb demència. Una vegada diagnosticats, sol canviar la seva consideració i el vincle existent entre aquests malalts. Per discernir si aquesta percepció s'ajusta a la realitat, el treball vol conèixer si els metges es plantegen o no un procés d'informació del diagnòstic amb els malalts de demència, tal i com es fa en altres malalties també greus, o si es dirigeixen exclusivament a les famílies. A més a més d'aquest plantejament, la recerca s'interessa també per les posicions dels familiars i d'alguns malalts.

L'objectiu final és esbrinar el grau d'autonomia que es concedeix al malalt durant tot el procés i si aquest es dóna en funció del seu grau de capacitat real o se li suposa nul a causa del seu diagnòstic.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards