Premi Ètica i Ciència

Premiats

null Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat pel projecte: "Com introduir la bioètica a l'escola?" (premi)

Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Un dels objectius principals del curs, en l'àmbit de les Ciències, és donar impuls als aspectes ètics relacionats amb la biologia i altres especialitats en el camp de les ciències. D'aquesta manera es treballa la bioètica com a element de funcionament normal del centre i com a conjunt de projectes i activitats que formin part de les programacions anuals. El projecte presentat consta d'un conjunt de tallers, dins les matèries de Ciències, des de Cicle Superior de primària fins a 2n de Batxillerat.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards