Publicador de continguts

null Productes transgènics: riscos jurídicament controlats?
Oriol Mir

Oriol Mir, professor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, pel projecte: Productes transgènics: riscos jurídicament controlats?

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards