Publicador de continguts

null Implementación de la Planificación Anticipada de Decisiones en el Centre Sociosanitari Albada: Estudio Cualitativo
Germán Diestre

A l'equip encapçalat per Germán Diestre del Centre Sociosanitari Alabada pel treball: Implementación de la Planificación Anticipada de Decisiones en el Centre Sociosanitari Albada: Estudio Cualitativo.

L'objectiu principal d'aquest projecte es conèixer les percepcions i aptituds de pacients/ representants, famílies i professionals de l'Abada Centre Sociosanitari en relació a la Planificació Anticipada de les Decisions (PAD) i contrastar-les amb el model assistencial del Centre en l'Atenció al Final de la Vida.

S'espera evidenciar que la implementació de la PAD pot implicar una major satisfacció per als pacients, els seus familiars i els professionals, i una millora significativa de la qualitat assistencial al final de la vida. D'altre banda, s'espera obtenir un coneixement dels processos des de la visió dels agents implicats, que ajudi a fomentar línies de millora en el model assistencial i que permeti la definició de nous indicadors i criteris d'avaluació.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards