Notícies

Noves publicacions

La Fundació ha traduït a l'anglès tres de les seves darreres publicacions. Poden descarregar-se a la web en format pdf.

La Fundació ja ha editat en anglès els quaderns Maleficencia en los programas de prevención, Consentimiento por representacióni l'interrogant ètic Subrogació uterina: análisis de la situación actual. El proper mes de març també estarà disponible l'edició anglesa de La ética, esencia de la comunicación científica y médica.

 

 

 

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards