Notícies

Noves publicacions

La Fundació ha publicat: La ética, esencia de la comunicación científica y médica i Subrogació uterina: anàlisi de la situació actual

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha editat recentment dues publicacions. Ha publicat en castellà el quadern La ética, esencia de la comunicación científica y médicai ha editat en tres versions (català, castellà i anglès) l'interrogant ètic: La subrogació uterina: anàlisi de la situació actual. Aquesta darrera publicació només està disponible en format pdf.
 

 

 

 

Collections
 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards