Notícies

Noves publicacions de la Fundació

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha publicat els quaderns Aproximación al problema de la competencia del enfermo i Consentimiento informado y diversidad cultural

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha editat recentment quatre publicacions. En castellà ha publicat els quaderns Aproximación al problema de la competencia del enfermo i Consentimiento informado y diversidad cultural. En anglès, s'han traduït els quaderns Ética de la comunicación médica i La información sanitaria y la participación activa de los usuarios. Totes aquestes publicacions poden descarregar-se a la secció de publicacions.

Els quaderns de la Fundació són una col·lecció de publicacions, editades en castellà i anglès, destinades a difondre els continguts i conclusions de les activitats organitzades per l'entitat. La Fundació també publica traduccions de documents de bioètica d'àmbit internacional i col·labora amb altres entitats per a la difusió de textos de referència en aquest àmbit.
 
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards