Notícies

La interacció públic-privat en sanitat

Publicat  un nou informe de la Fundació. Registra't i descarrega el pdf o sol·licita un exemplar imprès.

 

Ens trobem en un context on la necessitat de racionalitzar els recursos sanitaris i fer més eficient el sistema ha reobert amb força el debat de la interacció públic-privat. Els articles continguts en aquesta publicació volen oferir un punt de partida per abordar la regeneració del sistema sanitari públic des de la complexitat que presenta actualment la nostra societat.


 

Edició bilingüe

Descàrrega i sol·licitud d'exemplars

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards