Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Puesta en marcha de un proceso de Planificación de Decisiones Anticipadas en pacientes con Trastorno Mental Severo en un Centro de Salud Mental. -PROJECTE CANCEL·LAT-
Equip liderat per Albert Granero

Albert Granero de la Universitat de Barcelona


Aquest projecte es planteja engegar l'avaluació d'un procés de Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en malats amb Trastorn Mental Sever (TMS) a través de la monitorització de diversos indicadors d'estructura, processos i resultats  durant un període de 2 anys. D'aquesta manera, busca definir el procés comunicatiu i relacional per a la realització d'un PDA, així com promoure'n la seva utilització.

 

Investigadors del projecte: Albert Granero, Miríam Santamaría, Pablo Hernando, Siddarta Acebillo, Igor Merodio, Montserrat Carmona i Alejandra Rubio

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards