Notícies

La Fundació, nou membre de ple dret de l'EACME

Aquesta institució agrupa més de 70 centres d'ètica i bioètica d'Europa

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha estat acceptada com a membre de ple dret de l'European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), associació europea pionera, fundada l'any 1986, que agrupa més de 70 centres d'ètica i bioètica d'Europa. Aquesta institució pretén ser una xarxa de comunicació entre centres dedicats a la recerca, la docència i la divulgació de la bioètica arreu dels diferents països i entre comunitats científiques i acadèmiques.

Anualment l'associació celebra una trobada de tots els seus centres, oberta també a tots els professionals interessats en la bioètica, i manté durant tot l'any la interacció i col·laboració acadèmica entre institucions. En el seu darrer butlletí es publica una breu presentació de la Fundació a tots els membres de l'associació.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards