Notícies

La Fundació valorada per la seva transparència

La Fundació ha estat reconeguda per la seva transparència a l'informe "Construir confianza" editat per la Fundación Compromiso Empresarial.

 

Aquesta fundació constituïda al 2007 per professionals del món empresarial, l'acadèmic i el sector no lucratiu té com a missió impulsar el bon govern i la transparència en la rendició de comptes de les institucions.


L'anàlisis de transparència va incloure a 75 fundacions familiars i empresarials espanyoles i la informació que proporcionen al seu web. Entre els criteris figuren la informació d'activitats, la missió, el patronat, la gestió econòmica i les dades de contacte.


La transparència constitueix un bé públic essencial que és necessari defensar perquè la societat confiï en el sector fundacional. La majoria de fundacions analitzades a l'informe "Construir confianza 2011" són molt conscients de la demanda ciutadana a favor d'una major transparència informativa i prova d'això és l'important avanç experimentat als graus de transparència de la majoria de fundacions que avalua l'informe.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards