Publicador de continguts

null El paper de les biotecnologies en la construcció del consens social
Marcel Cano Soler

A Marcel Cano Soler, del Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona pel treball El paper de les biotecnologies en la construcció del consens social.

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards