Notícies

Memòria anual 2008 de la Fundació Víctor Grífols i Lucas

La Fundació ha celebrat el seu desè anivesari amb l'objectiu de seguir impulsant l'estudi sobre la bioètica.

El 2008 la Fundació ha celebrat el seu desè aniversari amb l'objectiu de seguir impulsant l'estudi i la reflexió sobre la bioètica. En la memòria del 2008 s'inclouen totes les activitats dutes a terme, juntament amb els premis i beques de bioètica concedits i les noves publicacions editades.


El nou format de la memòria és un reflex del canvi d'imatge de la Fundació. La memòria de 2008 s'ha dissenyat en consonància amb la nova web i amb la resta de publicacions de la Fundació. El document està disponible en format electrònic per tal de permetre la seva visualització on-line i facilitar-ne la lectura.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards