fundacio_terms_of_agreement

1.     Dades identificatives

 

Aquesta pàgina web (la "Web") està operada per la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, fundació catalana inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1271, amb domicili social al carrer Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona, (Espanya), amb CIF número G-61658050 i amb adreça de correu electrònic de contacte fundacio.grifols@grifols.com (la "Fundació").

 


2.     General

 

L'accés i ús de la Web és supeditat a les condicions que s'indiquen a continuació i a la legislació vigent.

 

En accedir a la Web i explorar el seu contingut, l'usuari accepta aquestes Condicions d'Ús sense cap reserva ni limitació i reconeix que qualsevol altre acord amb la Fundació relacionat amb l'ús de la Web queda anul·lat i sense vigència o efecte.

 

A menys que contravingui la legislació aplicable, la Fundació es reserva la facultat de modificar i actualitzar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació continguda en aquesta Web, la seva configuració i presentació, així com les Condicions d'Ús. L'usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d'Ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, per la qual cosa, haurà de llegir periòdicament aquest document.

 

L'usuari accepta que és l'únic responsable de l'ús que faci dels continguts i/o serveis de la Web. L'usuari haurà de respondre davant la Fundació, i/o davant tercers, pels danys i perjudicis que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment de les condicions d'ús i de la legislació vigent. 


3.     Disponibilitat i accessibilitat a la Web

 

La Fundació no és responsable davant dels usuaris per danys derivats de l'ús de la Web ni per cap altra actuació que es dugui a terme basant-se en la informació que facilita la Web.

 

La Fundació no es fa responsable dels possibles errors de seguretat, de les desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o els documents emmagatzemats en el sistema com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu que l'usuari ha utilitzat per a la connexió a la Web, del mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades. 


4.     Responsabilitat per enllaços

 

Per tal d'ajudar a l'usuari a cercar una altra informació o serveis d'interès, aquesta Web pot oferir-li enllaços que el portaran directament a altres pàgines web d'Internet. Les pàgines web de destinació no han estat revisades per la Fundació i aquestes són mantingudes per tercers sobre les quals la Fundació no exerceix cap tipus de control.

 

L'accés dels usuaris a aquestes pàgines web no vol dir que la Fundació recomani o aprovi el seu contingut. La Fundació declina expressament qualsevol responsabilitat pel funcionament d'aquests enllaços, el seu contingut, l'exactitud de la informació, la qualitat de qualsevol producte o servei que s'hi ofereixi o s'hi anunciï, el resultat obtingut a través d'aquests enllaços i els perjudicis que l'usuari pugui patir a causa de la informació trobada a les webs de destinació. 


5.     Contingut de la Web

 

Els continguts de la Web són exclusivament de caràcter informatiu, de manera que són insuficients per a la presa de decisions per part de l'usuari. L'usuari ha de tenir en compte que el contingut de la Web quant als serveis i activitats ofertes per la Fundació pot no estar actualitzat.

 

La Web pot contenir informació sobre qüestions mèdiques i sanitàries. La informació continguda a la Web no pretén suplir el consell del seu metge ni l'assessorament de qualsevol altre professional sanitari. L'usuari no ha d'utilitzar la informació de la Web per a diagnosticar una malaltia o problema de salut, sinó que ha de consultar-ho sempre amb el seu metge. 


6.     Spam

 

La Fundació no aprova la pràctica del "spamming". Aquest terme significa la tramesa massiva i repetida de missatges electrònics de caràcter comercial no sol·licitats a persones amb les quals el remitent no ha tingut cap contacte anterior o les quals han expressat el seu desig de no rebre'ls.

 

En cas que la Fundació consideri que certa informació comercial pot ser interesant per a l'usuari, es reserva el dret de fer-li arribar aquesta informació a través de mitjans electrònics amb el seu consentiment previ i exprés. Així mateix, l'usuari haurà de tenir l'oportunitat de poder-se excloure d'aquest servei. 


7.     Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts de la Web estan protegits per la normativa aplicable en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent-hi, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, les marques i altres signes distintius, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareguin a la Web.

 

Per això l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació a través de qualsevol mitjà o procediment, de tot o part, dels continguts de la Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Fundació o del titular dels drets.

 

La Fundació no concedeix cap llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la Web, a excepció de la seva impressió i emmagatzematge temporal per a l'ús privat de l'usuari.


8.     Llei i jurisdicció aplicable

 

Aquestes Condicions d'Ús s'han de regir i d'interpretar de conformitat amb la legislació espanyola.

 

Qualsevol discrepància quant a la interpretació, execució i/o resolució d'aquestes Condicions d'Ús s'ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Maig de 2015

 


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards