Quaderns de la fundació

null 10. Corresponsabilidad empresarial en el desarrollo sostenible

 El concepte de desenvolupament sostenible està àmpliament acceptat per la societat, per molts governs, administracions locals, agents socials i també per gran part del sector empresarial. És sabut que no es pot mantenir el creixement econòmic actual. La societat ha d'assegurar la capacitat de creixement de les generacions futures sense que quedi limitada per les pràctiques actuals.

Cal un canvi cultural on el ciutadà assumeixi la seva responsabilitat i participi d'aquesta nova "forma de vida". Són molts els agents implicats en aquest canvi: el sector empresarial, les administracions, ONG's, escoles de negocis i universitats, organitzacions empresarials, sindicats i premsa. El quadern recull tots aquests punts de vista i inclou annex amb casos pràctics. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards