Quaderns de la fundació

null 51. Una mirada ética en la gestión de conflictos

51. Una mirada ética en la gestión de conflictos

En la prestació de serveis sanitaris  a vegades s'originen conflictes amb els usuaris que poden derivar en reclamacions o fins i tot acabar als tribunals. La mediació pot ser una alternativa per evitar un perjudici major per totes les parts. Però aquesta mediació ha de ser ètica i regir-se per valors com el diàleg, la imparcialitat i la transparència.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards