Notícies

Guia per crear aplicacions mòbils en salut

Amb la participació de la Càtedra de Bioètica Fundació Grifols UVIC-UCC

La Fundació Tic Salut Social, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha presentat una nova versió de la guia per crear una aplicació mòbil seguint els principis bàsics de l'ètica, seguretat, accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat i confiabilitat.

 

En aquesta guia hi ha participat la Càtedra de Bioètica Fundació Grifols UVIC-UCC juntament amb altres universitats i institucions tecnològiques, sanitàries i socials. La guia va sorgir a partir del  Pla de mobilitat mHealth.cat que insta a les institucions del sector a apropar els serveis sanitaris i d'atenció a la persona a través de les tecnologies mòbils, i al mateix temps, facilita la transformació dels diferents processos assistencials i socials.

 

El document és un recull de recomanacions destinades a crear aplicacions eficaces, usables, segures i que garanteixin els drets i les llibertats de les persones que les utilitzaran. Aborda tant els aspectes tècnics com ètics i funcionals que qualsevol aplicació mòbil ha d'incorporar en les fases inicials del projecte de desenvolupament.

 

En la vessant ètica el document destaca que el desenvolupament d'aplicacions ha de tenir sempre com a eix vertebrador el respecte als drets de les persones i als criteris ètics fonamentals com el respecte a l'autonomia, la proporcionalitat i la seguretat en l'ús de dades.

 

Vídeo de presentació
Desenvolupament d'aplicacions mòbils en l'àmbit de la salut i l'atenció a la persona - YouTube

 

Document

mHealth - TIC Salut Social

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards