Avaluació

La Fundació avalúa les seves activitats analitzant la repercussió social, econòmica i l'impacte als mitjans de comunicació i les xarxes socials.  A continuació es mostren les dades relatives al darrer exercici.

 

Social

Mediàtica


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards