Supporting the sexuality of adults with disabilities or functional diversity

-
Supporting the sexuality of adults with disabilities or functional diversity

Some adults with disabilities or functional diversity have sexual needs that can only be satisfied with the help of specialist services

+Read More

Blog

Supporting the sexuality of adults with disabilities or functional diversity

19 December 2019


El 27 de novembre vam organitzar un seminari en el qual van participar diversos especialistes per debatre sobre la sexualitat en persones amb diversitat funcional. Algunes d'aquestes persones tenen necessitats afectives, eròtiques i sexuals que únicament poden satisfer a través d'un servei d'acompanyament especialitzat. Aquesta situació es confronta sovint amb l'opinió de familiars, tutors legals o de les institucions d'acollida, que a vegades, els neguen la sexualitat o prefereixen defugir el tema ja que no hi estan d'acord per raons morals o polítiques.

No obstant això, una de les principals conclusions de la jornada és que aquesta realitat xoca amb els drets fonamentals dels afectats, que estan emparats per la legislació que protegeix les persones amb diversitat funcional i els atorga els mateixos drets que a les persones sense discapacitat. El debat es va centrar en el document de treball, encara en fase inicial: "El suport eròtic o sexual a persones amb mesures jurídiques de suport", que està sent redactat i coordinat per Joan Canimas, professor de la Universitat de Girona, i que una vegada consensuat i aprovat, serà presentat al Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, com a document de referència per abordar la sexualitat en persones discapacitades.

El seminari va comptar amb el testimoni de diferents persones amb diversitat funcional que varen explicar de forma directa les seves vivències relacionades amb la sexualitat. També es va analitzar la legislació relacionada amb els drets dels discapacitats. En aquest sentit, Silvia Ventura, magistrada especialitzada en discapacitat, va apuntar que, "el marc jurídic en general està en sintonia per donar sortida a les necessitats afectives i sexuals de les persones amb discapacitat, ja que la legislació en els seus diferents articles no posa cap impediment per aquest tipus de pràctiques". No obstant això, la magistrada considera que, "la realitat resulta diferent, ja que la defensa d'aquests drets està poc incorporada a la nostra pràctica". Per altra banda, Ventura va afirmar que, "jurídicament un tutor no pot negar-se a realitzar un acompanyament sexual, ja que l'assistència sexual és un dret personalíssim que se situa al mateix nivell que ajudar a menjar o a vestir-se a la persona que ho necessiti i que es tracta d'una funció explicita en les seves funcions". Remei Soriano, fiscal en cap de la Fiscalia de Terrassa, va corroborar l'opinió de la magistrada afirmant que, "la negació de la sexualitat no es troba en cap Llei ni sentencia, i que el problema real és més bé que parlar de sexualitat en general, i encara més si es tracta de persones amb discapacitat, és un tema tabú".

Tot i l'opinió dels juristes, algunes entitats de suport a discapacitats presents al seminari van expressar la seva preocupació, ja que consideren que si bé la legislació sembla clara, la realitat és que determinades actuacions, sense la conformitat de totes les parts, poden acabar generant conflictes i fins i tot demandes.