Interrogants ètics

null 02. Afectivitat i sexualitat. Són educables?

02. Afectivitat i sexualitat. Són educables?

Aquesta publicació és el resultat del diàleg entre un grup d'experts en educació, sensibilitzats en la formació de la sexualitat. L'objectiu d'aquest document és proporcionar als responsables de l'educació de nens i adolescents (pares, mestres, sociòlegs...) un seguit d'idees, d'opinions i reflexions sobre aquesta qüestió.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards