Interrogants ètics

null 05. Pedagogía de la bioética. Comunicaciones.

05. Pedagogía de la bioética. Comunicaciones.

Publicació que recull les comunicacions presentades al I Congrés Internacional de Bioètica organitzat per la Càtedra de Bioètica ‘Fundació Grífols" a Vic. Tracta diferents temàtiques relacionades amb els professionals de la salut, la docència universitària, la bioètica i la seva relació amb la societat.

Només disponible en pdf.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards