Quaderns de la fundació

null 25. La ética, esencia de la comunicación científica y médica

25. La ética, esencia de la comunicación científica y médica

Les tecnologies de la informació i de la comunicació han revolucionat el món del periodisme i, en general, la manera com la ciutadania accedeix a l'educació i la cultura mèdica i sanitària. L'ètica té ara en aquest camp noves perspectives d'anàlisi. En aquesta monografia Vladimir de Semir, director de l'Observatori de Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, analitza la situació actual. Diversos experts aporten també les seves reflexions sobre les transformacions que afecten al periodisme sanitari.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards