Quaderns de la fundació

null 38. Ética, salud y dispendio del conocimiento (pub)

38. Ética, salud y dispendio del conocimiento

La investigació en salut genera grans quantitats de coneixement que, tot i la seva utilitat, amb freqüència no es traslladen a la societat, la pràctica clínica o la gestió sanitària. Aquesta manca de translació de coneixement suposa un malbaratament de recursos. Diversos experts tracten en aquesta publicació els aspectes ètics dels determinants que condicionen l'abast del coneixement. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards