Quaderns de la fundació

null 57. Ciudades que cuidan, también al final de la vida

57. Ciudades que cuidan, también al final de la vida

Fer de les nostres ciutats un nucli de cura en la vulnerabilitat és compromís de tots, i molt especialment al final de la vida. Atendre als qui es troben en situació de soledat no desitjada, obliga a fer de les nostres ciutats un lloc més amable, un entorn d'acollida que permeti ser habitat en diferents edats i possibilitats.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards