Notícies

La investigació en salut genera grans quantitats de coneixement que, tot i la seva utilitat, amb freqüència no es traslladen a la societat, la pràctica clínica o la gestió sanitària. Aquesta manca de translació de coneixement suposa un malbaratament de recursos. Diversos experts tracten en aquesta publicació els aspectes ètics dels determinants que condicionen l'abast del coneixement.

Descarrega el pdf o sol·licita exemplars impresos

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards