Publicador de continguts

null La reconciliació després de l'error mèdic

-
La reconciliació després de l'error mèdic

La mediació com a eina d'ajuda a les víctimes

+Llegeix més

Blog

La reconciliació després de l'error mèdic

10 de març 2020

Priscila Giraldo va obtenir el 2018 una de les beques d'investigació que atorguem anualment en la convocatòria dels Premis i Beques sobre Bioètica amb el projecte, la reconciliació després de l'error mèdic: la mediació com a eina d'ajuda a les víctimes. El treball va tenir  el seu origen en una investigació també becada per la Fundació el 2014, que abordava la comunicació i disculpa de l'error. L'objectiu principal del projecte era desenvolupar un programa de mediació que busqui la reconciliació després d'un error assistencial, dirigit a pacients (primera víctima) i professionals (segona víctima).

Nombrosos estudis evidencien l'impacte dels esdeveniments adversos o errades mèdiques en els pacients, en el sistema sanitari i econòmic. Aquests informes conclouen que a més de la comunicació o disculpa de l'error mèdic cal trobar eines que fomentin la conciliació entre les víctimes, els professionals mèdics, els pacients i la institució sanitària. La paraula "reconciliació" posa l'accent en resoldre aquells possibles conflictes a través de la creació d'espais de comunicació entre les persones afectades, perquè siguin elles les que trobin la solució als problemes. En aquest sentit, la mediació és una eina fonamental en la recerca d'alternatives al conflicte judicial i fins i tot a la presentació de reclamacions derivades de possibles errors en el procés assistencial.

Sota aquesta premissa es va començar a desenvolupar el treball amb una metodologia fonamentada en dues línies d'investigació. D'una banda, en l'anàlisi de models d'atenció a víctimes d'esdeveniments adversos en centres de referència com el Harvard Medical School, de Boston. Per una altra, en consultes realitzades a l'equip mèdic de l'Hospital de la Mar de Barcelona sobre les barreres que podien trobar i com es podien sentir còmodes per utilitzar la mediació com a eina de reconciliació davant determinades praxis mèdiques.

A partir de la investigació s'ha redactat un esborrany amb protocols i amb els circuits necessaris per implementar la resolució de conflictes a través de la mediació, inicialment a l'Hospital de la Mar de Barcelona, ​​on actualment treballa Priscila Giraldo, investigadora principal d'aquest projecte.

L'esborrany ja està redactat i pendent d'aprovació per la direcció de centre i, un cop validat, l'objectiu és comunicar-lo i fomentar-lo entre el personal mèdic. Tot i això, Giraldo, considera que, "la seva implementació requerirà cert temps per posar-ho en pràctica, ja que cal que la cultura de la mediació arreli en l'organització". La investigadora, d'acord amb l'experiència de l'Hospital de Boston, adverteix que, "encara hi ha barreres culturals que caldrà anar superant per reconèixer que s'ha produït un error, que cal afrontar-lo i buscar solucions".

A més de l'Hospital de la Mar, diferents centres mèdics d'Andalusia i Madrid ja s'han posat en contacte amb la investigadora per conèixer el seu treball i explorar possibilitats per adequar-lo a la realitat dels seus centres.

Més info del projecte

home_agenda

home_grants_and_awards

home_publications

subscription

Vols rebre la nostra newsletter?
Subscriu-te!