Notícies

La Fundació ha publicat Ética de la Comunicación corporativa e institucional en el sector de la salud, una publicació que aborda les consideracions ètiques relacionades amb la informació sanitària que transmeten les institucions i corporacions de l'àmbit de la salut, a través dels mitjans de comunicació i dels entorns virtuals i xarxes socials. Així mateix, el quadern també estimula la reflexió sobre quina ha de ser la contribució de cadascú en l'objectiu comú d'empoderar a la ciutadania i permetre-li estar més informada en els temes relacionats amb la salut.

 

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards