Publicador de continguts

null La protecció jurídica de les persones intersexuals: repensar des del dret les assignacions (arbitràries?) de gènere (beca)
Elena Lauroba Lacasa

 

A Elena Lauroba Lacasa de la Universitat de Barcelona pel treball: "La protección jurídica de las personas intersexuales: repensar desde el derecho las asignaciones (¿arbitrárias?) de género".

 

L'autora presenta un projecte d'investigació sobre la situació jurídica de les persones intersexuals, que són aquelles que no poden ser identificades en termes biològics com pertanyents inequívocament a cap dels dos gèneres. L'objectiu de l'autora és fer un anàlisi del grau de protecció que tenen els drets d'aquestes persones, tant en referència als drets humans com al dret privat (nom, intimitat, matrimoni...). En últim terme, proposa promoure iniciatives normatives específiques i accions concretes de polítiques públiques.  

home_agenda

home_publications

home_grants_and_awards