Interrogants ètics

null 04. Repensar el cuerpo

04. Repensar el cuerpo

Aquesta publicació reflexiona sobre les diverses formes d'entendre el cos des de tres perspectives: el pas del cos d'objecte a subjecte, el cos des de l'àmbit artístic i la reflexió que en fa el psicoanàlisi. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards