Premiats de les beques d'investigació

Premiats

null Reflexiones éticas sobre la representación del cuidado del ser humano en el cine
Mònica Sumoy
Mònica Sumoy de la Universitat Rovira i Virgili.
 
Aquest estudi es proposa posar especial atenció en la forma en què l'ésser humà afligit a la pantalla respon davant tots aquells fets i persones que, d'alguna manera, poden arribar a influir en el seu estat i, per tant, en el seu progrés. Un altre propòsit que es marca és el de fer una comparativa en la forma en com són tractades les afeccions i cures al cine, amb el tracte que reben en realitat.
 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards