Notícies

'Luces y sombras en investigación clínica'

La Fundació ha patrocinat l'edició d'aquest llibre dirigit per Rafael Dal-Ré, Xavier Carné i Diego Gracia.


Aquest llibre explora no només tot el que té de positiu la investigació clínica (les llums), com es realitza, amb quins problemes topa i quines solucions es plantegen, sinó també alguns aspectes negatius (les ombres) que la comunitat científica ha estat, fins a data d'avui, incapaç d'impedir que es produeixin.

El llibre pot adquirir-se a la web de Triacastelao descarregar-se per capítols en format pdf.

 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards