bases etica ciencia

Premi Ètica i Ciència 2024

 

XI. Convocatòria

Objectiu
La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca la 10ª edició del Premi "Ètica i Ciència" per a Centres d´Ensenyament amb l´objectiu de proporcionar reconeixement i suport a projectes educatius que fomentin la sensibilitat i la reflexió dels alumnes al voltant de les implicacions ètiques de la ciència, de la recerca científica i de les aplicacions tecnològiques, i promoguin iniciatives i projectes adreçats a l'estudi i el debat sobre aquestes qüestions.

 

Dotació
- Primer premi: 5.000 euros
- Segon premi: 2.500 euros
- Tercer premi: 1.000 euros

 

Condicions

1. Al Premi hi poden optar tots els centres d´ensenyament d'Espanya que imparteixin Educació Primària, ESO, Batxillerat, Educació Especial o Formació Professional.

 

2. La dotació econòmica estarà destinada a donar continuïtat al projecte premiat i a què esdevingui així un element més del funcionament normal del centre. La Fundació es reserva la possibilitat de demanar el detall de l'aplicació del premi al projecte.

 

3. Les memòries candidates es presentaran a través del web de la Fundació, complimentant el formulari establert (www.fundaciogrifols.org) i a més enviant una còpia de l'original en paper. Haurà de tenir una extensió màxima de 10 pàgines, escrita en català o castellà, detallant:

- Objectius i descripció del projecte
- Metodologia emprada i dinámica generada en el centre
- Resultats obtinguts o esperats
- Aplicació de la dotació econòmica al projecte

 

4. Les memòries candidates es lliuraran abans del 30 de novembre de 2024 mitjançant la tramesa a través del web i en paper a la seu de la Fundació Víctor Grífols i Lucas per correu certificat o bé personalment.

 

5. El jurat estarà compost per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència. Així mateix, el jurat podrà demanar informació addicional als centres candidats i visitar-los si ho considera adient.

 

6. El jurat, per a la selecció de memòries candidates, analitzarà aspectes tals com el caràcter innovador del projecte, el desenvolupament de les capacitats dels alumnes, l'impacte i transversalitat del projecte a nivell de centre i molt especialment el lligam entre les qüestions ètiques i les científiques.

 

7. Qualsevol aspecte que no estigui previst en les presents bases serà resolt per la Fundació Víctor Grifols i Lucas. La resolució del jurat és inapel·lable.

 

8. El jurat seleccionarà tres guanyadors. En cas de projectes remarcables, es podrà concedir un accèssit.

 

9.- La Fundació Víctor Grífols i Lucas podrà disposar dels projectes premiats per tal de  promoure´n la difusió en suport paper o electrònic.

 

10.- La participació en aquest Premi suposa l´acceptació íntegra d´aquestes bases.

 

Per més informació: www.fundaciogrifols.org
Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6
08022 Barcelona
T. +34 93 571 04 10

 

BASES RESUMIDES

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards