bases batxillerat

 


Xª Convocatòria

 

Objectiu
Amb la finalitat d'estimular la inclusió de la dimensió ètica en la recerca, la Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca tres premis de recerca per a batxillerat. Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en l'àmbit de la bioètica durant el curs acadèmic 2023-2024 als centres de secundària, públics, privats o concertats de Catalunya. Els treballs seran guardonats amb els següents premis:

 

Primer Premi: 60 crèdits* universitaris
Segon Premi: 40 crèdits* universitaris
Tercer Premi: 30 crèdits* universitaris

 

* Segons el preu del crèdit a la universitat pública.

 

Condicions
1. Al premi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

 

2. Els treballs de recerca s'hauran d'acompanyar de l'aprovació del tutor del treball.

 

3. Els treballs de recerca s'han de presentar a través del web de la Fundació, emplenant el formulari establert  i a més enviar un exemplar de l'original en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre format (vídeo, àudio, web...), també s'hi han d'adjuntar.

 

4. Els treballs en paper es presentaran en un sobre o paquet tancat en el qual figuri "Premi a treball de recerca sobre bioètica en batxillerat". Els treballs s'enviaran per correu certificat o bé es lliuraran personalment (de 8.00 a 17.00 hores) a la seu de la fundació (c/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona).

 

5. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 de maig de 2024.

 

6. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència.

 

7. La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de la fundació durant la primera quinzena d'octubre de 2024.

 

8. Els treballs no premiats es podran recollir a la recepció de la fundació durant el mes d'octubre de 2024.

 

9. La fundació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 31 d'octubre de 2024.

 

10. Els premis del concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial en espècie per als guanyadors, subjectes a la corresponent normativa de l'IRPF, vigent en el moment de lliurament dels premis.

 

11. La participació en aquest premi suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

 

Fundació Víctor Grífols i Lucasc/ Jesús i Maria, 6 08022 BarcelonaT. + 34 935 710 410 fundacio.grifols@grifols.com


Barcelona, gener de 2024

 

BASES RESUMIDES


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards