Govern

Estatuts

Constituïda el 23 de març de 1998, la Fundació Víctor Grífols i Lucas està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Es regeix per les normes legals que són d'aplicació per les Fundacions i de manera especial pels seus estatuts.

Estatuts
 

Codi de bon govern

La Fundació, creada sota els auspicis de Grifols, subscriu el seu codi ètic i els seus valors.

El codi ètic estableix les regles de conducta dels treballadors tant pel que fa als seus companys com davant tercers i cobreix àrees tan diverses com el medi ambient, la protecció de dades o els conflictes d'interessos.

Codi ètic
 

 

Valors

Valors com el compromís, la innovació, la superació o l'esforç defineixen la identitat de Grifols. L'Esperit Grifols identifica una manera de ser, de fer i de relacionar-se amb els altres.
 
Valors


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards