Missió i objectius

La Fundació Víctor Grífols i Lucas va néixer el 1998 amb la missió de promoure la bioètica mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement. La Fundació vol impulsar una actitud ètica entre organismes, empreses i persones, l'activitat dels quals estigui relacionada amb la salut humana. Per això ofereix una plataforma de debat que constitueix un lloc de trobada per al plantejament de diferents perspectives en tot allò relacionat amb l'ètica de la vida.

 


Per portar a terme aquesta missió, la Fundació s'ha proposat els següents objectius:

  1. Impulsar l'estudi en àrees específiques de la bioètica mitjançant la concessió de beques i premis.
  2. Organitzar conferències i seminaris que divulguin i aprofundeixin en les qüestions ètiques que constantment plantegen les ciències de la vida o de la salut.
  3. Editar publicacions que divulguin els treballs de la Fundació, així com altres documents vinculats amb la bioètica.
  4. Col·laborar amb entitats, universitats i centres docents per realitzar treballs de recerca i/o publicacions que ajudin a aprofundir en l'ètica de la vida.

Díptic corporatiu de la Fundació


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards