Avaluació mediàtica

La Fundació Víctor Grífols i Lucas treballa en diferents canals de comunicació per tal d'aconseguir una major difusió de les iniciatives i publicacions que impulsa en l'àmbit de la bioètica.

 

PREMSA
La Fundació durant el 2021 ha portat a terme una gestió constant i directa amb els mitjans de comunicació per tal d'informar la societat sobre les seves activitats, premis i publicacions.

La fundació compta amb una llicència de Cedro, entitat que gestiona els drets d'autor en llibres, revistes i altres mitjans, que l'autoritza a publicar els impactes mediàtics dels darrers tres mesos.

 

WEB I NEWSLETTERS
Al 2021 el web ha tingut una mitjana de 5.300 visites mensuals, una xifra que gairebé triplica la registrada l'any anterior.

XARXES SOCIALS

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha seguit apostant al llarg del 2021 per la gestió de les xarxes socials.


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards